Om oss


Velkommen til BHT-gruppen SA!

BHT-gruppen SA er en privat, medlemseid og non-profitbasert bedriftshelsetjeneste. Vi var en av de første bedriftshelsetjenestene som ble godkjent i henhold til kravene fra Arbeidstilsynet, som trådte i kraft 1.1.2010 og vi er godkjent på nytt fram til januar 2020.

Årsmøtet velger styret, som har representanter fra både arbeidsgiver og arbeidstakersiden i medlemsvirksomhetene.

BHT-gruppen SA tilbyr bedriftshelsetjenester gjennom medlemskap. Vi skreddersyr avtalen til virksomhetens behov og utarbeider årlig en plan for bistand (aktivitetsplan), som skal bidra til at kundens egen HMS-målsetning nås.

Våre team av medarbeidere har spesialistkompetanse innen forbyggende bedriftshelsearbeid og jobber tverrfaglig og helhetlig innenfor alle HMS-områder (Helse, miljø og sikkerhet).


«Vi har ingen planer om å skifte ut BHT-gruppen SA, vi har et svært godt samarbeid. Dere har vært en kjempestøtte. Takk til dere alle!»

«Tusen takk for veldig god og fleksibel assistanse når vi trengte akkurat det!»

«På kurset likte vi spesielt godt den flinke kursholderen, som leverte en meget god fremførelse.»

«Takk for kurset! Fint med eksempel fra virkeligheten.»


Vårt hovedmål er å bistå kundene med å:

  • Forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og plager
  • Fjerne sykdomsfremkallende faktorer i arbeidsmiljøet
  • Fremme helse og trivsel
  • Oppfylle myndighetenes krav til systematisk HMS-arbeid

Visjon

Best på helhetlig BHT!

Kjerneverdier

Fleksibel og solid

Virke BHT

BHT-gruppen SA er med i Virke BHT, et landsdekkende nettverk av selvstendige bedriftshelsetjenester. Les mer om Virke BHT her.

Resertifisert som Miljøfyrtårn

BHT-gruppen SA ble resertifisert som Miljøfyrtårn i mars 2015.


Våre samarbeidspartnere

Klikk på de enkelte for mer informasjon

Live Bressendorf Lindseth – Organisasjonspsykologiske tjenester

Senter for Stress og Traumepsykologi

Friskis&Svettis Oslo og Friskis&Svettis Asker og Bærum

Som medlem i BHT-gruppen SA oppnår du rabatt på trening


ANDRE RELEVANTE LENKER