Rus- og avhengighets-
forebyggende arbeid


Målsetning

Målet er å forebygge rusproblemer og spilleavhengighet blant ansatte. Hensikten er dessuten å kunne ivareta medarbeidere i en vanskelig situasjon. Målet er ikke å bli kvitt misbrukeren, men misbruket!

Akan kompetansesenter

Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk (forkortet til Akan kompetansesenter) er en ideell organisasjon som bygger på et samarbeid mellom partene i arbeidslivet (LO og NHO) og staten.

Akan i virksomheten

Akan-arbeidet bør forankres i en gjensidig forpliktende avtale mellom ledelsen og de ansatte i virksomheten. Avtalen skal sikre at arbeidstakere med et rus- eller spilleavhengighetsproblem får en skikkelig og saklig håndtering og mulighet til å kunne løse sitt problem slik at arbeidsforholdet kan fortsette.

Kurs

Oslo HMS-senter SA holder kurs for både ledere, tillitsvalgte og øvrige ansatte etter modellen som AKAN kompetansesenter sentralt har utarbeidet.

Akan-arbeid

Vi bistår leder og Akan-kontakt i arbeidet med planlegging, koordinering, oppfølging og evaluering av individuelle Akan-opplegg. Vi deltar også i Akan-utvalg.

Kurset kan tilpasses den enkelte bedrift.