Seminar om vold og trusler


Målsetning

Hensikten med seminaret er å sette trusler og vold mot ansatte på dagsorden. Seminaret skal bidra til økt fokus på forebyggende arbeid.

Innhold

Normale reaksjoner på unormale hendelser. Forelesning med diskusjoner underveis.

Gjennomgang av prosedyrer/retningslinjer i:
– virksomheten
– Oslo HMS-senter SA
– eventuelt politiet

Video:
«For din sikkerhet», med påfølgende gruppearbeid og diskusjon i plenum.

Varighet

Ca. 3-4 timer